Lite om mig själv:

Jag föddes på tidigt 50-tal, utbildade mig till gymnasieekonom och diplomerad företagsekonom. Under några år kring 1980 arbetade jag som revisorsassistent på en medelstor byrå i Stockholm. Familjen flyttade 1984 ut till min mans hemtrakter kring Hysingsvik, söder om Norrtälje i Roslagen. Efter några år som hemmamamma till två flickor, Ninna och Titti, började jag arbeta som självständig redovisningskonsult med kontor hemma i vår villa. En verksamhet som jag – främst pga att de politiska uppdragen tog allför mycket tid – delvis trappade ner i början av 2000-talet. Och det har fortsatt framemot pensionsåldern. Dock kan jag fortfarande ta ”korta” uppdrag.

Som nyinflyttad på landet var föreningsverksamhet ett sätt att träffa människor på bygden. Med tiden växte ett intresse av att utveckla personliga och professionella nätverk. Nätverk kring små företag har blivit allt viktigare för att klara konkurrensen i en snabbt föränderlig värld.

Jag är själv del i ett lokalt nätverk, som växte fram efter en gemensam ekonomutbildning i slutet av 90-talet. Vi träffas regelbundet sedan våren 1997 och stöttar varandra med råd och arbetsinsatser, något som varit och är väldigt värdefullt. Några av oss deltog under hösten 2004 i en utbildning till s.k. diplomerad kvalificerad konsult. Uppgiften var att vägleda, stödja och ge råd till blivande, nyblivna och etablerade företag. Utbildningen arrangerades som ett projekt av kommunen, SRF och Kungliga Tekniska Högskolan, i samarbete med lokala banker.

Jag har varit och är engagerad i ett antal föreningar. I nuläget i Länna Bygdegårdsförening (uthyrare och revisor) och Roslagsmentorer id.fören. (kassör). Tidigare även i Hem och Skola (på lokal- och distriktsnivå) på -90-talet, Roslags-Länna rödakorskrets (kassör), FöretagarRÅDHUSET (en lokal, samordnande företagarorganisation, som administratör) och Freija - Roslagens Kvinnliga Företagare i nätverk (förut kassör, nu medlem).


Jag har även varit politiskt aktiv lokalt inom Moderaterna, bl.a. som vice ordförande och kassör i kommunkretsen. Jag hade politiska uppdrag som styrelseordförande i ett kommunalt fastighetsbolag (avvecklat 2007), samt som ledamot i kommunfullmäktige och i TioHundra-nämnden (samverkan kommun-landsting) och som styrelseledamot i Norrtälje Energi AB. Även som ledamot i en skattenämnd i Stockholm (tills systemet avskaffades), ett uppdrag, som gav många nyttiga erfarenheter kopplade till mitt arbete. Jag är kassör och sekreterare i en lokal kulturlandskapsvårdande stiftelse, samt till sist även kassör i den av min man, Nils Matsson, 1993 grundade "Solö Sim-Skoleförening".

I samband med föreningsarbetet har jag flera gånger deltagit vid utarbetandet av nya stadgar och organisationsuppbyggnad. Ofta har jag ju varit kassör eller revisor, men även varit den som stått för skrivandet och arkiverandet. Jag är en "pappers- och siffermänniska", men även pysslig med händerna när jag någon gång tar mig tid.


En bakgrund inom servicesektorn som receptionist på Kungliga Tennishallen och Park Hotel i Stockholm bidrar till en önskan att göra gästen/kunden/klienten nöjd och ha en känsla av att ha fått mer än hon/han förväntade sig.


Tillbaka